Daha İyi Bir Çevre İçin
Çalışıyoruz...
Daha Fazla

Hakkımızda

Alüminyum geri dönüşüm konusunda uzman “çözüm ortağınız”...

Kuruluş

Firmamız 2012 yılında Son Adım Geri Dönüşüm adı altında altyapı tesis ve lisans çalışmalarını tamamlayarak bugün temel hurda toplama/ayırma ile tehlikeli ve tehlikesiz atıkların geri kazanımı konusunda faaliyet göstermektedir.

Misyon & Vizyon

Ürünlerin tasarımı ve üretimi ile farkındalık yaratarak daha iyi hizmetler sunmak, sunduğumuz hizmet ve ürünlerimiz ile çevreci, yenilikçi, kalite standartları çerçevesinde güvenilir ürünler oluşturmak, yeni pazarlar keşfederek uluslararası düzeyde kendisini ispatlamış ürünleriyle yer edinmek ve alüminyumun geleceğini şekillendirmektir.

Hizmetlerimiz

✓ Endüstriyel Atık Yönetimi Danışmanlığı
✓ Metalik İnşaat ve Yıkım Artıklarının Değerlendirilmesi
✓ Alüminyumun Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıkların Değerlendirilmesi
✓ Metalik Ambalaj Atıklarının Değerlendirilmesi
✓ Alternatif Hammadde Danışmanlığı
✓ Nakliye, Depolama, Bertaraf ve İmha Hizmetleri

Galerİ

Ergitme
Cüruf Oluşumu
Sıvı Alüminyum
Döküm
Alüminyum Oksit
Presleme

üretİm

Alüminyum hurdaları yüksek değeri ve geri kazandırılabilir özelliği sayesinde hiçbir zaman bir atık olarak değerlendirilmemiştir. Kullanılan alüminyumun %30’u hurdaların geri kazanılmasından elde edilmiştir. Bu oran elektrik, inşaat ve otomotiv sektörlerinde %70’e varmaktadır. Firmamız olarak çeşitli formlardaki alüminyum hurdaları, tesisimizde toplayıp işleyerek, yeniden üretim aşamasında değerlendirilmesine hizmet etmekteyiz.

 • Hurda

  Hazırlama

  Yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerimizden gelen alüminyum atıkları, uygun makine ve ekipmanlar yardımı ile uzman ekibimiz tarafından ayrıştırılıp, kimyasal ve fiziksel özelliklerine göre istiflenerek, üretimde kullanıma hazır hale getirilir.

 • Ergitme

  Yöntemi

  Üretilecek ürün alaşımına göre belirlenen miktar ve alaşımdaki hammaddeler için besleme programı oluşturulur. Otomatik şarj araçları ile hammaddeler farklı ergitme teknolojisine sahip döner, reverber ve balkonlu tipteki fırınlarımızda kaliteden ödün vermeden yüksek verimle ergitme yapılmaktadır.

 • Alaşımlandırma

  ve Döküm

  Ürünlerimizi kimyasal ve fiziksel olarak beklenilen kriterleri sağlaması amacı ile farklı özellikteki hammaddeler için özel olarak tasarlanmış fırınlarımızda oluşan sıvı metal, hedef alaşım doğrultusunda belirli oranlarda karıştırılır, gaz giderme işleminin ardından kalıplara dökülerek soğutmaya alınır.

 • Kontrol

  ve Sevkiyat

  Ürünlere soğuk mühür ile seri numaraları basılır, kalite kontrol birimi tarafından şekil, kimyasal içerik ve cüruf oluşumu bakımından teste tabi tutularak, uygun ürünler satışa hazır hale getirilir. Sevkiyat doğru ve zamanında gerçekleştirilir.

 • Dönüşüm
  Tamamlandı!

ÜRÜNLER

Alüminyumun hafif ve güçlü olması yanında diğer metallere kıyasla daha kolay proses edilebilmesi ve enerji tüketimini %90 azaltması alüminyumun sanayideki kullanımını arttırmıştır. Alüminyuma katılan en önemli alaşım elementleri silisyum, magnezyum, bakır, mangan ve çinko olmakla birlikte alüminyum alaşımlarının sergiledikleri mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikler bu alaşım elementlerine bağlı olarak ne tür özelliklere sahip olacağı belirlenebilmektedir. Alüminyum alaşımları dövme ve döküm alaşımları olarak iki gruba ayrılır. Elde edilen dövme alaşımları şu şekildedir;

1xxx Serisi

%99 ve daha yüksek alüminyum oranına sahiptir. Korozyon direnci, elektrik ve ısıl iletkenliği mükemmeldir. Mekanik özellikleri düşüktür. Gerinim sertleştirmesi ile mukavemette küçük artışlar elde edilebilir. Özellikle elektrik ve kimya endüstrisinde kullanılır. Kaynak yapılabilir. Alaşımlar: 1050, 1060, 1100, 1145, 1200, 1230, 1350 vs.

3xxx Serisi

Esas alaşım elementi mangandır. Mükemmel şekil değiştirme ve kaynak kabiliyeti ile çok iyi korozyon direncine sahiptir. Genellikle ısıl işlem göremez özelliktedir, fakat serinin yaklaşık %20’si 1xxx serisine göre daha güçlü alüminyum alaşımları içermektedir. 250 MPa değerine kadar tipik akma dayanımı vardır. İçecek kutuları, kimyasal kaplar, endüstriyel çatı, eğri borular imalatında kullanılır. Alaşımlar: 3003, 3004, 3105, 3830, 3850, 3900 vs.

5xxx Serisi

Esas alaşım elementi magnezyumdur. Magnezyum oranı arttıkça sertlik ve mukavemet artar fakat esneklik azalır. Çözeltide % 5,1’e kadar Mg ilavesi, deformasyon sertleşmesi hızını arttırır. 260 MPa’ya kadar akma dayanımı için soğuk sertleştirilebilir. Mükemmel kaynak kabiliyeti ve orta dayanıma sahiptir. Deniz suyu ve kimyasallara karşı yüksek korozyon dayanımına sahiptir. Özellikle gemi sanayinde birçok kullanım alanına sahiptir. Alaşımlar: 5005, 5049,5052, 5083, 5754 vs.

6xxx Serisi

Esas alaşım elementi magnezyum ve silisyumdur. Mg ve Si kombinasyonu, Mg2Si çökelmeli sertleşmeye izin verir. 2xxx ve 7xxx alaşımları kadar dayanıklı olmamalarına rağmen, 6xxx serisi alaşımları iyi şekillendirilebilirlik, kaynak kabiliyeti, işlenebilirlik ve nispeten iyi bir korozyon direncine ile orta seviyede bir dayanıma sahiptir. Sac, levha, ekstrüzyon ürünü olarak bulunur. 5000 serisi gibi uygulamalara da sahiptir. Alaşımlar: 6013, 6052 ve 6061 vs.

8xxx Serisi

Esas alaşım elementi lityum olup, kalay eklentisi de yapılabilmektedir. Demir ve nikel, elektriksel iletkenlikten önemli bir kayıp vermeden dayanımı arttırmakta ve 8017 gibi iyi iletken olan alaşımlarda kullanılmaktadır. Özellikle uçak ve uzay yapılarında kullanılmaya başlanan bu malzeme, iyi yorulma direnci ve iyi tokluk özelliklerine sahiptir. Fakat diğer Al alaşımları ile karşılaştırıldığında üretim maliyetleri yüksektir. Havacılık uygulamalarında kullanılmaktadır. Alaşımlar: 8006, 8111, 8079, 8500, 8510, 8520 vs.

Özel Alaşımlar Serisi

Esas alaşım değerleri müşterilerimiz tarafından belirlenmiş olan ölçütler doğrultusunda üretilmektedir. Alaşımların istenilen analiz değerlerine uygunluğu sağlanılarak endüstride kullanılmaya hazır hale getirilir.

Polİtİkalar

Kalite Politikası

Son Adım Geri Dönüşüm çalışanları olarak biz sürekli çabalarımızın sonucunu objektif göstergelerle ölçebilmek, sürekli iyileştirmelerle üretimi verimli hale getirebilmek, yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ile personelleri geliştirmek, bilgi ve becerilerini eğitimlerle desteklemek, süreç ölçüm ve analizlerini yaparak üretimde kaliteyi en iyiye ulaşmaktır. Bu aşamada uluslararası standartları, gerekliliklerini ve ilgili tüm yasal zorunlulukları üretimimizde ve diğer uygulamalarımızda yerine getirir ve güvenli hizmet sunarız. Şirketimiz Kalite Yönetim Sistemi politikasını aşağıdaki ilkeler etrafında oluşturmuş ve uygulamaya almıştır.

✓ Kaliteli hizmet

✓ Mutlu ve memnun müşteri sağlamak

✓ Etkin ve teknolojik çözümler üretmek

✓ Yasalara, Mevzuatlara tavizsiz uymak

✓ Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı varlık kaynağı kabul etmek

✓ Bilgi ve veri güvenliğini tüm süreçlerde uygulayarak ilgili taraflara gerekli güveni sağlamak

✓ Kalite Yönetim Sisteminin şartlarına uymak ve sürekli iyileştirme sağlamak

✓ Tüm faaliyetleri kapsamında olası Risk ve Fırsatları değerlendirmek, sistematik bir şekilde şirketimize önleme kültürünü yerleştirmek

✓ Söz konusu yaklaşım ve önceliklerimizi kamuoyu ve diğer ilgi gruplarımızla paylaşmaktır

Şirket personelimizin bu ilkeler etrafında çalışmaları ve bilinçli hareketleri kurulan yönetim sistemlerimizin etkinliği açısından son derece önem arz etmektedir.

İLETİŞİM

Merkez:
Son Adım Geri Dönüşüm San.Tic.Ltd.Şti.
Esenkent Mah. Baysal Sok. No:19 Dudullu OSB Ümraniye/İstanbul
T: +90 216 378 71 17
F: +90 216 378 71 15
info@sonadim.com

Fabrika:
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:6 Merkez/Düzce
T: +90 380 502 05 65
F: +90 380 502 02 65